De aankoop van vastgoed in Spanje

De aankoop van vastgoed in Spanje

15-09-2017

Als u in Spanje – met behulp van uw makelaar – uiteindelijk terecht komt in een onderhandelingsproces zult u merken dat een bod doen u hier niet onmiddellijk verplicht. Zelfs als uw bod wordt geaccepteerd, dan zit u er nog niet persé aan vast.

Pas als u het privé contract heeft getekend en (meestal 10%) heeft aanbetaald, dán wordt het pand of perceel ook echt voor u gereserveerd en heeft u een "deal" gesloten. Daarvóór voelt men zich wederzijds in het algemeen niet persé tot iets gecomitteerd. Als dit dus wél is gebeurd en de verkoper mocht uiteindelijk alsnóg niet willen verkopen, dan is hij u een “boete” verschuldigd van 20%! Dit is wettelijk zo geregeld.

Let op: verzeker u ervan dat de verkoper ook echt de eigenaar is van het onroerende goed, voordat u een aanbetaling doet aan iemand. Uw makelaar zal u daarbij zeker helpen.

Het privé contract beschrijft overigens niet veel meer dan de identiteit van de verkoper, de identiteit van de koper, de officiële gegevens van het pand of perceel en de overeengekomen prijs. Daarnaast wordt de uiterste datum van de overdracht bepaald, waarop men samen naar de notaris zal gaan. In Spanje is met niet gewend aan ontbindende voorwaarden. Een voorbehoud tot financiering zal men normaliter niet aangaan bijvoorbeeld.

In de tijd tussen privé contract en notaris kunt u vervolgens twee belangrijke zaken regelen voor de overdracht.

Ten eerste heeft u een fiscaal nummer nodig, N.I.E. genaamd - Número de Identidad de Extranjero. Met dit nummer kunt u zich als Europees burger identificeren in Spanje. Uw makelaar kan u helpen met de aanvraag - vaak via een notaris of een soort boekhouder (gestor). Houd er rekening mee dat de behandeling soms wel een week of zes kan duren.

Ten tweede heeft u een Spaanse bankrekening nodig, waarop u het aankoopbedrag hebt staan op het moment van overdracht. Middels een bankcheque betaalt u uw aankoop dan bij de notaris.

De verkoper dient bij verkoop van een woning ook een zgn. "Cèdula de habitabilitat" te overleggen bij de notaris. Dit is een document opgemaakt na keuring door een technisch architect, dat staaft dat de woning bewoonbaar is.

De notaris checkt uiteraard op de dag van de verkoop o.a. of er geen hypotheek meer rust op het onroerend goed.

Tip: Informeer goed bij de makelaar wat de bijkomende kosten zijn bij aankoop van uw tweede woning.
Het verschilt enigszins per Autonome Deelstaat, maar u moet rekening houden met zo´n 11,5 procent aankoopkosten. Let vooral op als u een perceel koopt van een bedrijf, dan kunnen deze kosten namelijk behoorlijk oplopen i.v.m. b.t.w.-heffing (i.v.a.), tot wel 21%!

De reguliere vaste lasten waarmee u te maken gaat krijgen zijn uiteraard ook van belang. Over het algemeen vallen die nogal mee in Spanje overigens, in vergelijking met Nederland bijvoorbeeld. U betaalt o.a. aan de gemeente de I.B.I. (Impuestos sobre Bienes Inmeubles), een soort "W.O.Z.-heffing. Net als in Nederland zijn dit gemeentelijke belastingen.

Koopt u in een complex dan kan de makelaar u informeren wat de kosten zijn van de gemeenschap, die u i.h.a. jaarlijks dient te betalen.

Weer wat wijzer geworden hierdoor? Start dan nu op ImmoVario met de zoektocht naar uw ideale vakantie vastgoed in Spanje zou ik zeggen!

Share

Comment